Modele admitere ac iasi

Studentii ce se afla in situatia de repetentie NU vor fi cazati duminica 30.09.2018. Acestia vor fi cazati Marţi 03.10.2018, Ora 15:00, Sala a1-4 (Aripa AIA, etaj 1), dupa achitarea la Secretariat a taxei de scolarizare pentru 2018-2019. CEI ce doresc cazare sa trimita un mesaj la adresa gvarvara@ac.tuiasi.ro nu mai tarziu de duminica 30.09.2018, Ora 18:00. 11:15 – 13:00 studenţi admiși în anul I de Studii de Masterat 10:00 – 13:00 redistribuirea locurilor rămase éventuelle neocupate către studenţii Care promovează în anul universitar 2018 – 2019, Dar Care au acumulat restanţe – toti studenţii ce sollicită cazare vor Primi un Loc în COMPLEXUL ENERGETIC TV. Tabel nominale dupa reexaminarea 2 (promovati dupa a doua sesiune de reexaminari) – vor fi cazati in ordinea creditelor acumulate, dupa studentii promovati in prima sesiune de reexaminari 30.09.2018 Stude neintegralisti 30 sept (promovati dupa prima sesiune de reexaminari) Studentii se vor prezenta la Comisia de cazare avand asupra Lor: – carte de identitate și certificat de naștere în original sau copii legalizate – 3 copii normale carte identitate și 2 copii normale certificat de naștere – 2 poze Tip carte de identitate – folie Plastic – dosar plic * documentele justificatif în soins originaux să ateste cazarea în regim Medical/căsătorit/gratuit conforme procedurii de cazare a universității tehnice “GH. Asachi” Iași. 10:00 – 10:30 Doctoranzi (indiferent de anul de Studii). 13:00 – 15:00 studenţi integraliști, Care promovează în anii II, III, IV licenţă sau în anul II Master *..